Song

2011/Apr/23

 
 
 
 
เพลงบางเพลง ซาบซึ้งจนหลงใหล น้ำเสียงบางน้ำเสียง หวานเศร้าจนมีน้ำตา
 
 
 
รักกันหรือไม่ใช่... คุณถาม
อึกอักยากนักเอื้อนตอบ
ความสัตย์ซื่อของฉันนั้นต่างหากที่ทำคุณช้ำชอก
หาใช่การชักนำคุณให้เห็นผิดด้วยถ้อยคำหลอกและลวง

ฉันหาใช่ใครผู้ชี้ขาดคุณ
จากการกระทำและถ้อยวจี
ฉันเป็นเพียงแค่คนหนึ่ง
ผู้เพิ่งเริ่มต้นค้นพบตัวตนที่แท้จริงแห่งคุณ

บางครั้งในสัมผัสแห่งเรา
ปริ่มไปด้วยความสัตย์ซื่อมากล้นจนต้องซ่อนไว้ในดวงตา
อยากโอบกอดคุณจวบจนวายชีวา
จวบจนเราสองจากพรากน้ำตาริน
อยากโอบกอดคุณจนจวบสิ้น... ความหวาดหวั่นในดวงใจ

เรื่องรักใคร่ทั้งหลายล้วนเป็นเพียงเล่ห์กล
ปล่อยให้ฉันต่อสู้กับความหยิ่งทะนงแห่งตน
หากบางสิ่งซึ่งนุ่มนวล กลับรอดพ้นได้ในภยันตราย

ฉันเป็นเพียงนักกวีผู้หนึ่ง
ซึ่งตกหลุมพรางในความจริงแห่งตนนั้น
เป็นเพียงนักรบผู้ลังเลว้าหวั่น
ซึ่งยังติดกับอยู่ในความเยาว์

บางครั้งในสัมผัสแห่งเรา
ปริ่มไปด้วยความสัตย์ซื่อมากล้นจนต้องซ่อนไว้ในดวงตา
อยากโอบกอดคุณจวบจนวายชีวา
จวบจนเราสองจากพรากน้ำตาริน
อยากโอบกอดคุณจนจวบสิ้น... ความหวาดหวั่นในดวงใจ
 
เมื่อครั้งที่ฉันทำร้ายให้คุณซบหน้าน้ำตาริน
เมื่อนั้นเองที่ฉันปรารถนาอยากโอบกอดคุณนานนิรันดร์
 
เมื่อยามที่ฉันได้เข้าถึงหัวใจของคุณ
ฉันตระหนักแล้วว่าคุณช่างบากบั่นยากเย็นเพียงไร
 
ฉันเฝ้ามองเมื่อยามคุณถูกรักบัญชา
และเฝ้ามองเมื่อยามรักบอกลาคุณไป

เมื่อครั้งที่เราอาจเป็นเพียงผู้หลงทาง
กวาดตาหาเพียงมิตรสักผู้หนึ่ง
หรือเพียงซึ่งพี่ชายหรือน้องสาว
พลันแล้วความสิเน่หาลุกโชนอีกครา
 
บางครั้งในสัมผัสแห่งเรา
ปริ่มไปด้วยความสัตย์ซื่อมากล้นจนต้องซ่อนไว้ในดวงตา
อยากโอบกอดคุณจวบจนวายชีวา
จวบจนเราสองจากพรากน้ำตาริน
อยากโอบกอดคุณจนจวบสิ้น... ความหวาดหวั่นในดวงใจ
 
 
 
 
จบสิ้นบางบทเพลง... บางครั้งกลับยิ้ม บางครั้งกลับมีน้ำตา
 
 
 


ฝั่งฟ้า
View full profile