Life

2011/Sep/25

 
 
จริงอยู่ที่คนเราไม่ควร"ขี้เหงา เศร้าง่าย"
 
แต่บางครั้ง ความอ่อนไหวก็จำเป็น 
 
เพราะบางเวลา...ยอดไม้ที่เอนไหวตามแรงลม ก็ยังสวยดีมิใช่หรือ?
 
 

ดอกไม้ที่นิ่งทื่อ ไม่สนใจลมแดด คือ ดอกไม้ประดิษฐ์
 
ต้นไม้ที่แข็งทื่อ ไม่หวั่นไหวติงตามแรงลม คือ ตอไม้ที่ตายแล้ว
 
ชีวิตที่เรียบทื่อ ไม่นำพาต่อสิ่งรอบตัว... ก็อาจเีรียกได้ว่าเป็นชีิวิตที่ไม่มี "ชีวา"
 
 
หลายครั้ง ที่เรารู้สึกว่าเราจมอยู่กับความทุกข์เศร้ายาวนานจนเกินไป
 
และโหยหาซึ่งความเข้มแข็งให้หัวใจ เพื่อที่จะไม่ให้อ่อนแอไปกับเรื่องร้ายใดอีก
 
แต่บางครั้ง ความเข้มแข็งมากเกินไป ก็กลับทำให้เรากลายเป็นคนไม่แยแส
 
 
เคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า...
 
ในบางช่วงเวลา เรา "เศร้า" น้อยลงก็จริง
 
แต่เราก็ "สุข" น้อยลงด้วย
 
 
เคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่า...
 
ในบางช่วงวัยวันของชีวิต เรา "เหงา" น้อยลง
 
แต่เราก็ไม่ได้ "รื่นเริง" มากขึ้น
 
 
นั่นเป็นเพราะ จิตใจเรา "เข้มแข็ง" ?
 
หรือแท้จริงแ้ล้วเรา "แข็งกระด้าง" ?
 
 
แม้ว่าเส้นแบ่งระหว่างความ "เข้มแข็ง" กับ "แข็งกระด้าง"
 
จะยังคงซีดจางบางจนแทบมองไม่เห็น
 
แต่ช่องว่างระหว่างความ "อ่อนโยน" กับ "เข้มแข็ง"
 
ยังมีคำว่า "มั่นคง" อยู่
 
 
จริงอยู่ที่คนเราไม่ควร"ขี้เหงา เศร้าง่าย"
 
แต่บางครั้ง ความอ่อนไหวก็จำเป็น...
 
 
จำเป็นเพื่อให้เราเห็นว่าโลกนี้ยังมีซอกมุมทั้งที่สกปรก และสวยงาม
 
จำเป็นเพื่อให้เราเห็นว่าโลกนี้ยังมีผู้คนทั้งที่เบิกบาน และหม่นเศร้า
 
เพื่อให้เรา... ได้มองเห็น ตัวเรา ที่สะท้อนอยู่ในตัวของผู้อื่นเช่นกัน
 
 
บางครั้ง... เราก็ต้องยอมอ่อนไหว
 
เพื่อที่จะได้เข้าใจบางสิ่ง
 
 
เราต้องเข้มแข็ง เพื่อให้เรารู้ว่า "ทุกสิ่งไม่่ได้ยาก"
 
แต่ในขณะเดียวกัน บางเวลา เราก็ต้องอ่อนไหว
 
เพื่อที่จะเข้าใจว่า "ทุกอย่างไม่ได้ง่าย" เช่นกัน
 
 
 
เพียงแต่ทว่าในความอ่อนไหวนั้น ขอให้มีความมั่นคงตั้งอยู่
 
เหมือนใบไม้เขียวสดที่แม้พัดพลิ้วก็ยังมีก้านใบยึดกับกิ่ง
 
เหมือนต้นไม้ที่แม้ลำต้นเอนไหวที่แต่ก็ยังมีรากยึดกับพื้นดินเสมอ
 
ให้ความมั่นคงเป็นรากของเรา หยั่งลึกลงบนพื้นฐานของความเข้มแข็ง
 
 
เพียงเท่านี้... ต้นไม้เล็กๆ ก็จะได้มีโอกาสสัมผัสกับสายลม
 
หยอกล้อลู่ตามแรง เบิกบานกับการได้โอนเอนวู่ไหว
 
โดยไม่ต้องหวั่นใจ ว่าสักวันหนึ่ง... มันจะหักโค่น ล้มลง...
 
เป็นเพียงตอไม้ทื่อ ที่นั่งหายใจ รอวันสลายลงดิน
 
 
 
วันนี้ื ฉันยังคงพยายาม ที่จะเรียกความ "อ่อนไหว" ของตัวเองกลับมา
 
 
 
 
 
 
@Fungfa
 
 
 
(credit ขอหยิบคำว่า"ขี้เหงาเศร้าง่าย"มากจาก วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์)
 
 
 
 
 
 ฝั่งฟ้า
View full profile